Kultura ponašanja

Kultura ponašanja je sa svim našim svesnim i nesvesnim porukama deo sporazumevanja među ljudima i predstavlja osnovu opšte kulture.

Kultura je zbir istorije, tradicije, iskustva, znanja, verovanja, običaja, odnosa, vrednosti.U elemente kulture življenja ubrajaju se kultura ponašanja, kultura stanovanja, kultura govora, ishrane, pića, kultura odevanja, tu spada i umetnost. Kultura društva u određenom vremenu je zbir čovekovog odnosa prema prirodi i društvu, ona je odraz i izraz tih odnosa. To je kultura određenog društva.Kulturan čovek je samo deo tog društva, pojedinac koji čini to društvo.

Od svih nas , pojedinaca u tom društvu , očekuje se učtiv odnos prema drugim ljudima, prema starijima, prema telesno iduhovno hendikepiranim osobama, prema sebi, prirodi, biljkama, i životinjama, prema našim i tuđim materialnim dobrim.Naši medjusobni odnosi treba da se zasnivaju na nepristrasnosti i istinoljubivosti.Nastojimo da očuvamo dostojanstvo svakog čoveka. Biti nepristrastan znači živeti bez predrasuda prema drugim ljudima, njihovoj različitosti, njihovoj kulturi, boji kože, veri, običajima, ponašanju... Biti čovek znači biti pravedan, prihvatati bez osude razlićitosti i sličnosti sa drugima.

Pročitajte više...